RE-GLOW

 
WAXING PRICE DURATION
Eyebrow Waxing
إزالة الشعر/تجميل الحو
AED 37.00 15 min
Upperlip Waxing
إزالة شعر الشفة العل
AED 21.00 10 min
Face Waxing إزالة الشعر
Full Face إزالة شعر كامل الوجه
AED 42.00 45 min
Underarms Wax
إزالة الشعر تحت
AED 42.00 30 min
Bikini Line Wax
إزالة الشعر عل
AED 55.00 30 min
Brazilian Wax
إزالة شعر برازيل
AED 110.00 35 min
Full Body Waxing
إزالة الشعر كامل
AED 315.00 1 hour 15 min
Breast Wax
إزالة شعرالصدر
AED 22.00 20 min
Half Arms Wax
إزالة شعر نصف ال
AED 42.00 15 min
Underarms Wax
إزالة الشعر تحت
AED 42.00 30 min
Half back Wax
إزالة شعر نصف ال
AED 53.00 40 min
Full Chest/Stomach Wax AED 63.00 30 min
Full Arms Wax
إزالة الشعر كامل
AED 74.00 20 min
Full back Wax
إزالة شعر كامل ا
AED 79.00 40 min
Half legs Wax
إزالة الشعر نصف
AED 79.00 45 min
Full Legs Wax
إزالة الشعر كامل
AED 116.00 25 min
 
services_ress_icon1services_ress_icon1_hover
services_ress_icon2services_ress_icon2_hover
services_ress_icon3services_ress_icon3_hover
services_ress_icon5services_ress_icon5_hover
services_ress_icon4services_ress_icon4_hover